Planowana modernizacja drogi krajowej numer 94 – darmowa alternatywa dla drogiej autostrady A4

Planowana modernizacja drogi krajowej numer 94 – darmowa alternatywa dla drogiej autostrady A4

Zarząd Główny Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) po raz drugi wybrał wykonawcę do rozbudowy drogi krajowej numer 94 w Olkuszu. Ta trasa, przebiegająca równolegle do autostrady A4, zostanie stopniowo zmodernizowana, aby poprawić przepływ ruchu i nośność nawierzchni. Jest to korzystna informacja dla kierowców, biorąc pod uwagę rosnące koszty korzystania z autostrady A4.

Początkowo wybór drogowców został zaskarżony przez konsorcjum, na czele którego stała firma NDI. Mimo że NDI przedstawiło najniższą ofertę, przegrało z firmą Strabag. Przedstawiciele GDDKiA tłumaczyli, że oferta NDI była o 30% niższa od założonego budżetu, jednak nie dostarczyli wystarczających wyjaśnień dla tej różnicy. Sprawa dotycząca wyboru wykonawcy została przeniesiona do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

KIO orzekło na korzyść NDI, nakazując ponowne rozpatrzenie wszystkich zgłoszonych ofert. W rezultacie drogowcy wybrali najtańszą propozycję, złożoną przez NDI, o wartości 217,5 milionów złotych (w porównaniu do planowanego budżetu wynoszącego 311,5 milionów złotych).

Większość drogi krajowej numer 94 biegnie równolegle do historycznej trasy drogi krajowej numer 4, co sprawia, że jest ona często nazywana „starą czwórką” przez kierowców. Po otwarciu autostrady A4, pierwotna trasa drogi krajowej numer 4 straciła swoją pierwotną funkcję i stała się alternatywą dla płatnej autostrady. Długość tej trasy wynosi 675 kilometrów i przebiega przez takie województwa jak dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz podkarpackie.

Przetarg dotyczył odcinka drogi przebiegającego przez Olkusz, który jest główną arterią miasta i codziennie korzysta z niej średnio ponad 30 tysięcy samochodów. Wykonawca ma na celu przede wszystkim wzmocnienie nawierzchni i zwiększenie jej nośności do 11,5 tony na oś. Dodatkowo w ramach prac zaplanowano budowę dwóch podziemnych przejść dla pieszych, przebudowę sześciu skrzyżowań oraz montaż ekranów akustycznych.

Na realizację wszystkich zaplanowanych prac wykonawca będzie miał 24 miesiące od momentu podpisania umowy, nie uwzględniając przerw zimowych.