Kierowca ukarany za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy pomimo późniejszego odzyskania uprawnień

Kierowca ukarany za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy pomimo późniejszego odzyskania uprawnień

W sprawie wyroku Sądu Rejonowego, który nałożył karę na kierowcę za jazdę bez uprawnień, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zdecydował się interweniować. Kontrowersja tego przypadku polega na fakcie, że choć prawo jazdy kierowcy zostało mu odebrane, to zostało mu zwrócone przed popełnieniem wykroczenia, które stało się podstawą do skazania.

Sąd Rejonowy zdecydował się na skazanie kierowcy w trybie nakazowym za jazdę bez odpowiednich uprawnień, co skłoniło RPO do wniesienia kasacji. Wniosek opierał się na naruszeniu prawa procesowego poprzez ignorowanie terminu zwrotu praw jazdy. Sąd Najwyższy uznał ten argument za zasadny i kierowca będzie musiał stawić się przed sądem ponownie, tym razem jednak dla innej przewiny.

Ta sytuacja nie była pierwszym razem, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawy dotyczące prawa jazdy, czego dowodem jest nasza wcześniejsza relacja z tytułu „A podobno nie trzeba wozić przy sobie prawa jazdy. Ten kierowca dostał za to 2 tys. zł kary”.

W tym konkretnym przypadku, Sąd Rejonowy wymierzył karę grzywny w wysokości 1500 zł dla kierowcy, który 19 września 2022 r. prowadził pojazd na drodze publicznej bez posiadania uprawnień, co stanowi wykroczenie według art. 94 par. 1 Kodeksu wykroczeń. Ponadto, sąd orzekł sześciomiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Choć kierowca początkowo sprzeciwił się wyrokowi, później swój sprzeciw wycofał, co doprowadziło do uprawomocnienia wyroku.

Tryb nakazowy, zastosowany w tej sprawie, jest instrumentem prawa procesowego przeznaczonym dla najbardziej oczywistych sytuacji, w których dowody są tak jednoznaczne, że nie budzą poważnych wątpliwości co do winy i okoliczności czynu.

Jednak istnieje kluczowe „ale” w całej tej sprawie. Mężczyzna, który został ukarany grzywną za brak uprawnień do prowadzenia pojazdu, miał wcześniej zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące od 10 czerwca do 10 września 2022 r. Jednak w dniu 21 września 2022 r. prawo jazdy zostało zwrócone na jego wniosek, a wykroczenie, za które został ukarany, miało miejsce 19 września.