Elementy stabilizujące towary podczas transportu – Sprawdź ofertę Organic Polska

Elementy stabilizujące towary podczas transportu – Sprawdź ofertę Organic Polska

Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie transportu spoczywają na przewoźniku. Dwa szczególnie istotne momenty, stwarzające najwięcej zagrożeń to oczywiście załadunek i rozładunek. Może do tego dojść jeszcze potrzeba przeładunku, z którą mamy do czynienia coraz częściej w wyniku rozwoju sieci logistycznej i rozbudowy centrów przeładunkowych. Proste przewiezienie ładunku od dostawcy do odbiorcy stało się rozbudowanym procesem obwarowanym regulacjami prawnymi wynikającymi z prawa o ruchu drogowym, norm, prawa przewozowego czy konwencji. Dla każdego przewoźnika zabezpieczenie towaru podczas transportu i przeładunków jest sprawą priorytetową. Wg prawa przewozowego odpowiedzialność na poszczególnych etapach dzielona jest między nadawcę, przewoźnika i odbiorcę. Zredukowanie kosztów poniesionych w wyniku uszkodzeń przesyłek to temat wymagający analiz i orientacji w dostępnych rozwiązaniach.

Co może pomóc zredukować problemy na każdym z trzech etapów procesu logistycznego?

Niewątpliwie tematem wspólnym dla przewozów, załadunków i rozładunków jest dobór odpowiedniego opakowania. Przewoźnik dbający o bezpieczeństwo towaru ma świadomość, że ograniczanie możliwości jego przemieszczania się ma znaczący wpływ na pozbycie się problemów. Ciasno układając towar, zabezpieczając go pasami, belkami rozporowymi ma pewność, że ze swej strony zapewnił optymalną stabilizację palet. To, co dzieje się jednak w obrębie jednej palety, czy jak zachowają się dane opakowania transportowe pozostaje już poza jego wpływem. Zazwyczaj to głównie producent skazany jest na wybór optymalnego, specyficznego rozwiązania mając świadomość, jakiego rodzaju zagrożenia towarzyszyć będą produktowi w drodze do odbiorcy.

Jak poprawić stabilizację towaru w transporcie w obrębie każdej, pojedynczej palety?

Złożone opakowania transportowe wymagają zastosowania dodatkowych elementów dla zapewnienia stabilności, pozycjonowania i separacji produktów, wypełnienia wolnej przestrzeni lub podniesienia wytrzymałości. Rynek opakowań od lat stara się nadążać za potrzebami klientów oferując wielość form i specjalistycznych materiałów. Obecnie na rynku mamy szerokie możliwości w tym zakresie oparte głównie na tworzywach sztucznych. Możemy również wybierać pomiędzy dostępnymi rozwiązaniami z drewna i kartonu. To właśnie ten ostatni materiał przeżywa obecnie największy rozwój. Praktycznie wszystkie powszechnie używane wypełniacze do pudełek mają odpowiednik wykonany z papieru lub tektury. Dzieje się tak m.in. z potrzeb związanych z ochroną środowiska. Opłaty opakowaniowe i produktowe powodują, że wprowadzenie opakowania produktu na rynek niesie za sobą odpowiedzialność za późniejszą jego utylizację. Jest ona wyceniana jako koszt zależny od rodzaju materiału i jego poziomu recyclingu. System opłat opakowaniowych ma stanowić zachętę do stosowania produktów korzystnych dla środowiska. Tektura i papier mają tu sporą przewagę przy poziomie recyclingu 61%.

Jakie elementy stabilizacyjne można wykonać z tektury?

Firmą, która oparła swoją ofertę wyłącznie na ekologicznych opakowaniach z tektury jest Organic Polska. Najprostszym i stosowanym od lat elementem stabilizującym są przekładki tekturowe. W zależności od potrzeb wykonywane są z tektury falistej o różnej grubości i służą do poziomego rozdzielania towaru w warstwach. Kratownice kartonowe zabezpieczają produkty przed obijaniem się o siebie, dając przy tym możliwość rezygnacji z opakowań jednostkowych. Bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami są dedykowane profile tekturowe. Doskonale nadają się do transportu towarów cięższych, gabarytowych i o znacznej wartości. Pozwalają wyeliminować kształtki styropianowe z korzyścią dla środowiska. Odbiorcą jest głównie przemysł meblowy, samochodowy, elektroniczny i chemiczny. Ponieważ można je wykorzystywać wielokrotnie, są popularne przy wysyłkach części do podwykonawców i firm montujących bardziej złożone produkty z pojedynczych elementów. Od strony funkcji nie są to już jedynie wypełniacze do pudełek, lecz raczej kompletne opakowania transportowe.

Co jeszcze znajdziemy w ofercie firmy?

Ofertę firmy uzupełniają skrzynie, oktabiny oraz kontenery IBC. Skrzynia takiego kontenera, wyprodukowana z wielowarstwowej klejonki, jest dowodem na to, że Organic Polska to eksperci w nieoczywistym wykorzystaniu tektury. W branży stolarki drzwiowej, meblowej i reklamowej doskonale sprawdzają się funkcjonalne kształtki tekturowe o wysokiej wytrzymałości. Odrębna i jednocześnie bardzo rozbudowana grupa produktowa to palety tekturowe.