Zasady ochrony życia na drogach w 2023 bez zauważalnej poprawy: blisko 1,9 tysiąca ofiar śmiertelnych

Zasady ochrony życia na drogach w 2023 bez zauważalnej poprawy: blisko 1,9 tysiąca ofiar śmiertelnych

Według ostatecznych statystyk Komendy Głównej Policji dotyczących zdarzeń drogowych i ich rezultatów w 2023 r., po raz pierwszy od wielu lat nie zaobserwowano znacznego wzrostu bezpieczeństwa na polskich drogach. Wyniki analiz fotoradarów mogą sugerować przyczynę tego stanu rzeczy.

W oparciu o informacje dostarczone przez Komendę Główną Policji, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiło finalny raport z podstawowymi danymi dotyczącymi zdarzeń drogowych oraz ich ofiar w 2023 roku. W ciągu tego okresu doszło do 20 936 wypadków na polskich drogach, co stanowi spadek o 2% w porównaniu do roku 2022. Pomimo ogólnego spadku liczby osób rannych w 2023 r. (o 3% do 24 125), liczba ciężko rannych wzrosła o 1% do 7594.

Dane policyjne pokazują także, że wypadki w 2023 r. doprowadziły do śmierci 1893 osób. To jedynie o 3 ofiary mniej niż rok wcześniej, co daje spadek o zaledwie 0,2%. Dla porównania – w 2022 r. liczba śmiertelnych ofiar wypadków spadła o 18% w porównaniu do roku 2021. Rok wcześniej notowano spadek o prawie 11%. Co mogło spowodować taką zmianę?

Możliwych wyjaśnień jest kilka. Po pierwsze, możliwe że efekt podniesienia wartości mandatów, które miało miejsce na początku 2022 r., zaczął słabnąć. Zbiorowa adaptacja mogła skłonić kierowców do powrotu do starych nawyków, takich jak szybsza jazda. Dane dotyczące funkcjonowania fotoradarów w 2023 roku mogą potwierdzić tę teorię. W pierwszej połowie roku odnotowano o 21% mniej wykroczeń niż w tym samym okresie w roku poprzednim, ale w drugiej połowie roku było ich aż o 19% więcej niż rok wcześniej.

Jest wiele dowodów sugerujących, że kierowcy zaczęli jeździć szybciej. Ta zmiana mogła mieć dodatkowe źródło – oprócz przyzwyczajenia do wysokich mandatów – w wrześniu 2023 r. przywrócono kursy pozwalające na redukcję punktów karnych. Już od połowy 2023 r. kierowcy byli świadomi, że rząd planuje wdrożyć rozwiązanie pomocne dla tych, którzy częściej łamią przepisy.

Pełna analiza sytuacji będzie możliwa po sprawdzeniu szczegółowego raportu o wypadkach, który policja jeszcze nie opublikowała. Tendencja jest jednak niepokojąca.