Protesty rolników w Wielkopolsce powodują kłopoty na szlakach komunikacyjnych

Protesty rolników w Wielkopolsce powodują kłopoty na szlakach komunikacyjnych

Dzień poniedziałkowy przyniósł liczne problematyczne sytuacje dla kierowców podróżujących po Wielkopolsce, które są wynikiem strajku rolników. Szczególnie znaczne trudności występują na takich drogach jak autostrada A2 oraz drogi ekspresowe S11 i S5.

Akcje protestacyjne rolników zaczęły się wcześnie rano, mniej więcej o godz. 8. Informacje na ten temat przekazał dyżurny z Punktu Informacji Drogowej oddziału GDDKiA w Poznaniu. Jednym z głównych punktów protestu jest autostrada A2 na odcinku 285 kilometrów, prowadząca do Warszawy.

Zgodnie z relacją dyżurnego, autostrada A2 jest nieprzejezdna pomiędzy węzłami Konin Wschód i Dąbie, jako rezultat blokady zaprowadzonej przez rolników na terenie województwa łódzkiego. Policja skierowała ruch pojazdów ciężarowych na objazd poprzez Koło – DW470- Kościelec -DK92, natomiast pojazdy osobowe skierowano na trasę Dąbie -DW 473-DW 263 – Kłodawa – DK 92.

Zauważalne komplikacje w ruchu drogowym, dotyczące obu kierunków, występują również na drodze S5 pomiędzy węzłami Poznań Mosina i Kościan Południe. W tym obszarze zamknięty został główny ciąg drogi ekspresowej. Nie ma możliwości ani wjazdu, ani zjazdu na ww. węzłach. Problemy w przemieszczaniu się występują również na węźle Poznań Zachód na trasie S5.

Kolejne utrudnienia związane z protestami rolników można spotkać na drodze S11. Tutaj między węzłami Poznań Napachanie – i Poznań Zachód został zamknięty główny ciąg drogi ekspresowej. Nie jest możliwy wjazd ani zjazd na tych węzłach, z wyjątkiem możliwości zjazdu na węźle Poznań Napachanie od strony Piły.

Dodatkowo, w poniedziałek, planowane są wiele innych akcji protestacyjnych prowadzonych przez rolników na terenie Wielkopolski, które mogą wpłynąć na trudności komunikacyjne w regionie.