Kierowanie autem na rondzie: Przyswojenie tych pięciu zasad pozwoli poruszać się bez stresu

Kierowanie autem na rondzie: Przyswojenie tych pięciu zasad pozwoli poruszać się bez stresu

Przejeżdżanie przez ronda może wywoływać napięcie u wielu kierujących, co wynika głównie z różnorodności tego typu skrzyżowań i braku możliwości zapamiętania ich wszystkich. W Kodeksie drogowym również nie znajdziemy specjalnej sekcji dedykowanej ruchowi okrężnym. Niemniej jednak, wystarczy przestrzegać kilku wytycznych.

Z punktu widzenia kierowców jednym z najbardziej stresogennych elementów jest opuszczanie ronda, co często wiąże się ze zmianą pasa ruchu, zwłaszcza gdy jadą oni pasem wewnętrznym. W takim kontekście, bez względu na konieczność przejścia na inny pas, powinniśmy pamiętać o uprzednim ustąpieniu pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

Przepisy jasno mówią – kierujący, który chce zmienić swój tor jazdy, musi dać pierwszeństwo pojazdowi poruszającemu się pasem, na który planuje wjechać (…) a także pojazdowi, który zamierza wejść na ten sam pas z prawej strony.

Na wielopasmowych rondach zaleca się stopniowe przesuwanie się do prawego pasa z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli takie przejście nie jest możliwe, nie należy siłować prawa pierwszeństwa. Kiedy jedziemy lewym pasem, możemy zwolnić, a nawet zatrzymać się w celu bezpiecznego przejścia na prawy pas i opuszczenia ronda.

Warto mieć świadomość, że na rondzie dozwolone jest wyprzedzanie – czasem szybsza jazda może ułatwić zmianę pasa. Jest to szczególnie istotne, ponieważ oznakowanie poziome stwarza na wielu rondach unikalny układ ruchu, umożliwiając bezkolizyjny przejazd przez skrzyżowanie (na tzw. rondach turbinowych), o ile wcześniej zajęliśmy odpowiedni pas ruchu. Linie ciągłe i przerywane pokazują, gdzie wolno zmieniać tor jazdy, a gdzie jest to zakazane., co ma również wpływ na pierwszeństwo przejazdu. Znaki poziome decydują także o tym, czy na rondzie powinniśmy używać lewego kierunkowskazu i czy wymagane jest włączenie kierunkowskazu sygnalizującego chęć opuszczenia ronda.

Jako przykład, gdy pasy ruchu nie prowadzą dookoła wyspy centralnej ronda, ale spotykają się w jej pobliżu pod kątem prostym, jadąc prosto, nie musimy zmieniać ani kierunku jazdy, ani pasa ruchu. W tej sytuacji nie ma również obowiązku sygnalizowania zamiaru opuszczenia skrzyżowania za pomocą kierunkowskazu.