Zygzak na drodze – tajemniczy znak P-17 i konsekwencje jego ignorowania

Zygzak na drodze – tajemniczy znak P-17 i konsekwencje jego ignorowania

Obecność pewnych linii, układających się w zygzak, na niektórych fragmentach dróg miejskich czy pozamiejskich, może budzić pytania wśród niektórych kierowców. Te specyficzne znaki, oznaczane jako P-17, są jednym z rodzajów poziomych oznaczeń drogowych. Ale co dokładnie ten znak symbolizuje? I jakie mogą być skutki jego lekceważenia?

Linię P-17, malowaną białymi farbami na jezdni w formie zygzaka, najczęściej można zaobserwować w obszarach miejskich, choć jest ona stosowana również na drogach poza granicami miasta. Ale jak interpretować ten specyficzny znak?

Znak poziomy P-17 to nic innego jak linia przystankowa. Ta linia wyznacza konkretny obszar na jezdni, który służy jako przystanek dla tramwajów (bez wysepki), autobusów, trolejbusów lub innych środków transportu publicznego, które realizują regularne przewozy pasażerskie. Należy jednak zauważyć, że obecność linii P-17 nie jest wymagana i towarzyszy ona pionowym znakom drogowym D-15 „przystanek autobusowy”, D-16 „przystanek trolejbusowy” lub D-17 „przystanek tramwajowy”.

Warto jednak uświadomić sobie, że na całej długości zygzaka namalowanego na drodze obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdu, który nie jest uprawniony do korzystania z danego przystanku. Ignorowanie tego zakazu niesie za sobą konsekwencje w postaci mandatu w wysokości 100 zł oraz jednego punktu karnego.

Zgodnie z regulacjami, linia P-17 powinna mieć minimalną długość 30 metrów i być dostosowana do możliwości równoczesnego postoju kilku pojazdów. Jednak jej długość nie może przekroczyć 60 metrów. W przypadku przystanków tramwajowych, linia powinna mieć taką długość, jak najdłuższy zestaw tramwajowy używany w danym mieście.