Ferie zimowe 2024: jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w województwie śląskim?

Ferie zimowe 2024: jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w województwie śląskim?

Sytuacja na drogach podczas zimy jest często nieprzewidywalna, dlatego kierowcy muszą być szczególnie dobrze przygotowani do podróży. Pojazd powinien być wyposażony w opony zimowe, a w niektórych przypadkach również w łańcuchy śniegowe. Ważnym elementem bezpiecznej podróży jest również przeprowadzenie kontroli stanu technicznego pojazdu w sprawdzonym serwisie samochodowym oraz zapewnienie odpowiednich warunków przewożenia dzieci. Kierujący powinni zawsze przestrzegać ograniczeń prędkości i kierować pojazdem tylko w stanie trzeźwym i wypoczętym.

W okresie ferii zimowych policjanci drogówki zwracają szczególną uwagę na kilka aspektów, takich jak: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (m.in. dostosowanie prędkości do warunków na drodze, korzystanie z pasów bezpieczeństwa), stan techniczny pojazdu, bezpieczeństwo pasażerów, koncentrację kierowcy czy zagrożenia wynikające z korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy.

Przechodnie z kolei powinny pamiętać o ryzyku związanym z nieprawidłowym korzystaniem z przejść dla pieszych, w tym wchodzeniem na jezdnię tuż przed nadjeżdżającym pojazdem czy korzystaniem z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez jezdnię. Policja przypomina również o konieczności korzystania z elementów odblaskowych.

W odpowiedzi na potrzeby bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przygotowany został specjalny wykaz miejsc, gdzie można przeprowadzić kontrolę stanu technicznego pojazdów szkolnych oraz badanie trzeźwości kierowców. Wykaz zawiera informacje o punktach kontroli na terenie całego kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych. Możliwość przeprowadzenia takiej kontroli można zgłosić osobiście w każdej jednostce Policji lub telefonicznie.