Przyszłość projektu polskiego auta elektrycznego Izera w rękach Ministerstwa Aktywów Państwowych

Przyszłość projektu polskiego auta elektrycznego Izera w rękach Ministerstwa Aktywów Państwowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych, które ma decyzyjną rolę w alokacji funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, ogłosiło, że to właśnie ono będzie zarządzać przyszłością polskiego samochodu elektrycznego Izera. Przypomnijmy, że spółka ElectroMobility Poland, która nadzoruje projekt Izerę, znajduje się pod kontrolą tego resortu.

Podczas konferencji, na której Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, poinformowała o przekazaniu prawie 27 miliardów złotych z Unii Europejskiej, podana została szereg istotnych informacji dotyczących projektu Izera. Pełczyńska-Nałęcz wyjaśniła, że projekt Izera nigdy nie był formalnie uwzględniony w Krajowym Planie Odbudowy i nie zostały zawarte żadne umowy między ElectroMobility Poland a dowolnym podmiotem realizującym inwestycje w ramach KPO.

Pełczyńska-Nałęcz dodała, że choć istnieje wyznaczona ścieżka finansowania dla bezemisyjnych środków transportu, nie jest to koniecznie ścieżka dla Izerę. Tym samym, przyszłość finansowania projektu pozostaje otwarta. Wspomniano, że o ile spółka ElectroMobility Poland oczekiwała pełnego wsparcia z puli grantowej, to teraz wiadomo, że projekt Izera nie otrzyma takiego wsparcia.

Jeżeli projekt Izera otrzyma wsparcie z KPO, będzie finansowany zarówno za pomocą pożyczek, jak i grantów. Minister podkreśliła, że projekty komercyjne zwykle korzystają z pożyczek, chyba że granty są niezbędne do promowania ich rozwoju.