Nowe obowiązki dla kierowców i pasażerów – mandat za niestosowanie się do reguł

Nowe obowiązki dla kierowców i pasażerów – mandat za niestosowanie się do reguł

Nowe zasady wynikające z rozporządzenia wystawionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mają na celu nałożenie dodatkowych obowiązków na kierowców, ale również pasażerów pojazdów. To szczególne zmiany wprowadzone w kontekście kontroli drogowych. Zaktualizowane przepisy precyzyjnie określają, co jest wymagane od osób znajdujących się w zatrzymanym pojeździe. Niestosowanie się do tych nowych regulacji może skutkować karą finansową w postaci mandatu w wysokości 500 zł.

W treści nowelizacji stwierdzono, że jeśli osoba kontrolująca sygnalizuje lub nakazuje zatrzymanie pojazdu silnikowego lub motoroweru, osoba kierująca tym pojazdem musi go zatrzymać oraz utrzymywać obie ręce na kierownicy (pierwsza wprowadzona zmiana). Co więcej, na żądanie osoby kontrolującej, kierowca musi wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne oraz umożliwić identyfikację pojazdu, m.in. poprzez udostępnienie do kontroli komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

Warto zauważyć, że wprowadzone nowe regulacje nie dotyczą wyłącznie kierowców. Zmiany wpływają również na pasażerów, którzy mogą teraz opuścić pojazd lub motorower jedynie za zgodą osoby kontrolującej (to druga istotna zmiana).

Zasady kontroli drogowej zostały zmienione w taki sposób, że nie tylko policjant ma prawo jej przeprowadzenia. Wśród osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli są również umundurowani strażnicy gminni, miejski i leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku (to umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach policyjnych, zaliczana do policji administracyjnych – red.) a także osoby działające w imieniu zarządcy drogi. Wszystkie te grupy, poza policjantami, muszą posiadać specjalne upoważnienie do przeprowadzania kontroli.

Ważnym punktem jest fakt, że nieumundurowany policjant ma prawo zatrzymać nas do kontroli drogowej wyłącznie na obszarze zabudowanym.