Jak powinno przebiegać prawidłowe badanie alkomatem?

Jak powinno przebiegać prawidłowe badanie alkomatem?

Kierowcy często nie znają swoich praw i nie wychodzą na tym najlepiej. Nie namawiamy oczywiście do naginania przepisów, jednak w wielu niecodziennych sytuacjach może nas uratować znajomość prawa. Jak powinno przebiegać prawidłowe badanie alkomatem? Jak nie dać nadmuchać się w balonik?

Wyniki badania, a sprawa w sądzie

Do pomiarów trzeźwości dochodzi zazwyczaj w czasie rutynowych kontroli. Mogą wtedy zadziać się rzeczy, których się nie spodziewamy. Nieprofesjonalny alkomat może zakłamywać wyniki i pozbawić nas prawa jazdy. Jak zanegować wskazania urządzenia?

Policjant dokonujący pomiaru musi przede wszystkim posiadać dopuszczone do użytku profesjonalnego urządzenie pomiarowe. W czasie kontroli możemy poprosić policjanta o przedstawienie dowodu legalności alkomatu. Jeżeli nie będzie umiał podać nam modelu urządzenia, możemy poddać się kontroli, jednak ze wskazaniem, że może być ona uznana za nieważną. Taką notatkę powinien sporządzić funkcjonariusz.

Na wyniki mogą wpływać też spożywane przez nas pokarmy lub papierosy. Pomiar wykonuje się co najmniej 15 minut po zaistnieniu takiego faktu. Wcześniejsze pomiary mogą być zaburzone. W wypadku kiedy alkomat wykazał, że jesteśmy pod wpływem, mamy prawo zażądać kolejnego pomiaru po upływie tego czasu. W razie uczestniczenia w wypadku sprawdźmy też, czy policjant na pewno zanotował nasz wynik. Bywały już przypadki, że stan nietrzeźwości przypisywano do innego uczestnika zdarzenia.

Każde odchylenie od normy można zgłosić w sądzie. W każdym przypadku łamania procedur sędzia jest w obowiązku unieważnić wyniki nieprawidłowego pomiaru. Wiąże się to więc z odstąpieniem od wymierzenia kary, którą chcieli nałożyć na nas policjanci.