Apel o ostrożność na oblodzonych drogach – komunikat Policji

Apel o ostrożność na oblodzonych drogach – komunikat Policji

W obliczu śliskich i miejscami oblodzonych dróg, Policja ma ważny apel do wszystkich kierowców. Władze policyjne wzywają do zachowania czujności i bezpiecznej jazdy na trasie, szczególnie w rejonie Jeleniej Góry, gdzie warunki były niedawno pogorszone przez opady śniegu.

Różni kierowcy mają różne poziomu umiejętności, ale w tych trudnych warunkach wszyscy powinni dostosować prędkość do aktualnej sytuacji na drodze. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego, ćwiczenia odpowiednich technik jazdy i utrzymania odpowiedzialnej postawy za kierownicą. Te działania mogą znacznie ograniczyć liczbę niebezpiecznych incydentów na drogach, szczególnie podczas porannych i nocnych godzin, które są najbardziej podatne na oblodzenie.

Policja chce także podkreślić, że piesi mają prawo pierwszeństwa, nawet przed wejściem na przejście dla pieszych. Kierujący pojazdem muszą być świadomi tej zasady i zbliżając się do takiego miejsca, powinni zachować szczególną ostrożność, zwolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszym. Jednakże, piesi również powinni pamiętać o swojej roli w bezpieczeństwie na drodze. Korzystanie z wyznaczonego przejścia dla pieszych nie upoważnia do wejścia na jezdnię bez sprawdzenia, czy nie stworzy to zagrożenia dla ruchu drogowego.