Zmiany w przepisach dotyczących poruszania się kombajnów zbożowych na drogach publicznych

Zmiany w przepisach dotyczących poruszania się kombajnów zbożowych na drogach publicznych

Pojawiają się pytania, czy możliwe będzie przemieszczanie się kombajnem zbożowym po publicznych ścieżkach komunikacyjnych bez obowiązkowego zezwolenia? Dzisiejsze regulacje stanowią, iż kombajn o szerokości przekraczającej 3.5 metra, nie licząc hedera, nie jest uprawniony do poruszania się po drogach dla ogółu obywateli bez odpowiedniego pozwolenia. 4 grudnia bieżącego roku do Ministra Infrastruktury wpłynął wniosek od Krajowej Rady Izb Rolniczych o modyfikację istniejących zasad.

Jakie warunki musi spełnić kombajn zbożowy, by mieć prawo do korzystania z dróg ogólnodostępnych? Kombajn zbożowy to pojazd o niskiej prędkości maksymalnej, co implikuje konieczność spełnienia przez niego wielu kryteriów przy dopuszczeniu do ruchu drogowego, takich jak:

  • Części wystające (na przykład heder), które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, muszą być złożone
  • Głośność podczas bezruchu nie może przekraczać 104 decybeli
  • Całkowita długość pojazdu nie może być większa niż 12 metrów
  • Szerokość nie może przekraczać 3 metrów.

Jeżeli szerokość tego urządzenia przekracza 3 metry, wymagane są specjalne zezwolenia na poruszanie się nim po drogach publicznych. W takiej sytuacji prawo określa kombajn zbożowy jako „pojazd nienormatywny”.

Zgodnie z nazewnictwem, pojazd nienormatywny to taki, który nie mieści się w pewnych normach. W tym konkretnym przypadku, normy te zostały określone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku.

Ustawa o ruchu drogowym stanowi, że kombajn zbożowy o szerokości przekraczającej 3 metry, ale nie przekraczającej 3,5 metra, aby móc poruszać się po drogach dostępnych dla wszystkich – za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad – musi posiadać pozwolenie Kategorii I.