Wjazd samochodów zasilanych LPG na garaże podziemne – fakt czy fikcja?

Wjazd samochodów zasilanych LPG na garaże podziemne – fakt czy fikcja?

Posiadanie samochodu zasilanego płynem LPG, czyli mieszaniną propanu i butanu w różnej proporcji, przynosi wiele korzyści finansowych. Tańszość tego paliwa w porównaniu do benzyny czy oleju napędowego jest niewątpliwie jednym z ważniejszych czynników wpływających na wybór tej opcji przez wielu kierowców. Mimo że takie auta zużywają więcej paliwa, to jednak ze względu na niższą cenę LPG, miesięczne koszty tankowania okazują się być znacznie niższe. Umożliwia to oszczędzenie nawet kilkuset złotych co miesiąc.

Jednak użytkowanie samochodów zasilanych LPG wiąże się również z pewnymi utrudnieniami. Szczególnym ograniczeniem może być zakaz wjazdu na niektóre parkingi podziemne. Informacje o tym można często odnaleźć na tabliczkach lub znakach umieszczonych na wejściu do garażu, które przypominają znak drogowy B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach). Chociaż formą tych tabliczek sugeruje się istnienie prawnego zakazu ruchu samochodów z LPG, to prawo o ruchu drogowym nie zawiera takiego przepisu.

Zakaz ten wynika jednak z innego źródła prawnego. Jest nim rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tym aktem prawnym, właściciele, zarządcy lub użytkownicy garaży zamkniętych, których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu, muszą umieścić czytelną informację o możliwości, bądź też zakazie parkowania w nich samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan.

Wszystko to jest ściśle powiązane z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten stanowi, że garaże zamknięte muszą być wyposażone w mechanizm wentylacji sterowany czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan. Chodzi tu o sytuacje, kiedy dopuszcza się parkowanie w nich samochodów zasilanych tym gazem oraz gdy poziom podłogi garażu jest poniżej poziomu terenu.

Taka regulacja jest spowodowana właściwościami fizycznymi LPG. Jako że jest cięższy od powietrza, może się gromadzić w nizinach, takich jak podłoga. Przy odpowiednim stężeniu, w połączeniu z iskrą elektryczną lub ogniem, może nastąpić wybuch. Dlatego dla bezpieczeństwa, tam gdzie nie ma odpowiedniego systemu wentylacji i czujek, zamieszcza się znaki zakazujące wjazdu samochodów na LPG. O odpowiednie oznakowanie musi zadbać właściciel lub zarządca budynku, informując czy jest możliwe parkowanie samochodów zasilanych LPG w danym miejscu.