Przypadki, w których policja ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny

Przypadki, w których policja ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny

Kiedy policjanci mogą prawnie zabrać dowód rejestracyjny? Istnieje sporo przyczyn za które można zostać pozbawionym dowodu rejestracyjnego i często kierowcy nie są świadomi, że techniczna kondycja ich samochodu nie spełnia wymogów do legalnej jazdy. W rzeczywistości, funkcjonariusz może zatrzymać taki dokument za różne powody, w tym za prowadzenie samochodu z uszkodzonymi sprzętami takimi jak „pajączek”. Ale co jeszcze może spowodować wykluczenie pojazdu z ruchu drogowego?

Jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia dotyczące stanu technicznego samochodu, stróże prawa mają uprawnienia do skierowania pojazdu na badanie diagnostyczne oraz do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Jest to procedura realizowana cyfrowo, co oznacza, że kierowca nie jest zobligowany do fizycznego przekazania blankietu policjantowi.

Ważność tego dokumentu można odzyskać tylko wtedy, gdy pojazd pomyślnie przejdzie badanie techniczne. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego to sytuacja bynajmniej nie rzadka. W trakcie kontroli drogowej, policjanci mają prawo zatrzymać go nie tylko w przypadku braku aktualnego badania technicznego, ale także gdy istnieją powody do podejrzeń, że stan techniczny pojazdu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze.

W celu potwierdzenia swoich obaw, funkcjonariusze mogą nawet usiąść za kierownicą lub prosić właściciela o wykonanie określonych czynności, które pozwolą im ocenić kondycję techniczną pojazdu.