Prawo jazdy — do jakiego wieku można prowadzić samochód?

Prawo jazdy — do jakiego wieku można prowadzić samochód?

Doświadczeni kierowcy z pewnością nie raz i nie dwa mieli do czynienia z nieodpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. Nikogo nie dziwi walka z takimi osobami, ale na polskich drogach można zauważyć jeszcze jeden problem. Analizując wiadomości o wypadkach drogowych, można trafić na opisy wypadków i kolizji spowodowanych przez kierowców w podeszłym wieku. Tymczasem polskie prawo nie dyskryminuje starszych kierowców i nie przewiduje ograniczeń wiekowych.

Do jakiego wieku można prowadzić samochód?

Polskie prawo nie zawiera zapisu o zakazie prowadzenia pojazdów po ukończeniu określonego wieku. O ile nie wykluczą nas czynniki chorobowe, możemy cieszyć się prawem jazdy do końca życia, nawet jeśli będzie to życie imponująco długie. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, badania lekarskie związane z przedłużeniem ważności prawa jazdy wykonuje się co najmniej raz na 15 lat. Osoby chorujące zobowiązuje się do częstszych badań lekarskich. Kierowcy w podeszłym wieku z reguły muszą częściej wykonywać badania lekarskie ze względu na stan zdrowia. Tym sposobem kierowcom zagrażającym bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego nie przedłuża się ważności prawa jazdy.

Czy kierowcy-seniorzy stanowią zagrożenie na drodze?

Z pewnością znajdą się kierowcy, którzy mają przykre doświadczenia z seniorami za kierownicą. Statystyki pokazują jednak, że starsi kierowcy najrzadziej doprowadzają do wypadków. W porównaniu do osób młodych i w średnim wieku. Co prawda seniorów ograniczają pewne właściwości fizyczne, między innymi potrzeba dłuższego czasu na reakcję, ograniczenie pola widzenia, czy słaba podzielność uwagi. Mimo to nie udowodniono wpływu tych cech na liczbę wypadków powodowanych przez kierujących seniorów.