Ogłoszenie o tymczasowym zamknięciu drogi powiatowej nr 1405S na terenie Żywca i Leśnej

Ogłoszenie o tymczasowym zamknięciu drogi powiatowej nr 1405S na terenie Żywca i Leśnej

Starostwo Powiatowe w Żywcu zwraca uwagę na nadchodzące trudności komunikacyjne, które są skutkiem prowadzonych prac remontowych na drodze powiatowej nr 1405S. Obszar, na którym zajdą utrudnienia, obejmuje teren dwóch miejscowości: Żywiec oraz Leśna.

9 grudnia bieżącego roku, w godzinach od 8:00 do 18:00, zostanie czasowo wyłączony z ruchu fragment drogi powiatowej nr 1405S. W Żywcu utrudnienia dotkną ulicę Leśnianka. Natomiast w Leśnej ograniczenia będą widoczne na ulicy św. M. Archanioła. Zamknięcie obejmuje odcinek od wiaduktu należącego do drogi ekspresowej S1 aż do miejsca, gdzie ulica św. M. Archanioła krzyżuje się z ulicą Słonecznikową.

Zamknięcie owego odcinka drogi jest konieczne ze względu na realizowane prace związane z tworzeniem nowej nawierzchni. Prace te przewidują pokrycie całej szerokości jezdni nowym materiałem.