Najdłuższy tunel w Polsce będzie elementem trasy S6 i przebiegać będzie pod dnem rzeki Odry

Najdłuższy tunel w Polsce będzie elementem trasy S6 i przebiegać będzie pod dnem rzeki Odry

Polska będzie mogła poszczycić się najdłuższym tunelem na swoim terytorium, którego długość wyniesie aż 5 kilometrów. Początkowo planowano, że tunel będzie mierzył 3,5 km, ale ostatecznie zdecydowano się na jego wydłużenie. Tunel ten zostanie wybudowany pod rzeką Odrą i stanowić będzie część drogi ekspresowej. Prace budowlane już się rozpoczęły.

Podwodny tunel połączy miejscowości Police i Święta, będąc jednocześnie integralnym elementem Zachodniej Obwodnicy Szczecina, będącej częścią trasy ekspresowej S6. Celem tej monumentalnej inwestycji jest stworzenie trasy o długości niemal 50 kilometrów, która omijać będzie aglomerację szczecińską od północy i od zachodu, a także zapewni połączenie autostrady A6 z węzłem dróg S3 i S6. Znaczenie tego projektu dla regionu jest ogromne, a kluczowym punktem całej inwestycji ma być najdłuższy tunel na terytorium Polski.

Tunel o rekordowej długości 5 kilometrów ma stanowić serce Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Tunel ten ma przebiegać pod dnem rzeki Odry, łącząc Police ze Świętą. Wydrążenie tego monumentalnego obiektu ma być wykonane głównie za pomocą zaawansowanej maszyny tunelowej TBM, a jedynie fragmenty wjazdowe i wyjazdowe będą realizowane przy użyciu technologii ścian szczelinowych. Prace związane z tym projektem stawiają przed wykonawcami wiele wyzwań, szczególnie w kontekście zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej.

Proces budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina, w tym najdłuższego w Polsce tunelu, od samego początku napotykał na liczne przeszkody. Wielokrotnie projekt musiał zmagać się z problemami finansowymi i administracyjnymi. Pierwotnie rozważano różne rozwiązania techniczne, takie jak mosty czy przeprawy promowe, jednak ostatecznie podjęto decyzję o budowie tunelu. Wyzwaniem okazały się również uwarunkowania terenowe – wykonano odwierty do głębokości nawet 50 metrów, aby dokładnie zbadać grunt na miejscu budowy.

Początkowo długość planowanego tunelu miała wynosić 3,5 kilometra, jednak później zdecydowano o jego wydłużeniu, aby umożliwić ominiecie zakładów chemicznych. W efekcie tunel ma przebiegać zarówno pod terenami przemysłowymi, jak i obszarem Portu Police. Łukasz Lendner, dyrektor oddziału GDDKiA w Szczecinie, podkreślił, że budowa jest utrudniona przez ograniczone miejsce po zachodniej stronie Odry, gdzie znajduje się składowisko siarczanu żelaza i ulica Kuźnicka oraz linia kolejowa. Po stronie wschodniej Odry problemem są tereny torfowe i słaba dostępność drogowa. Dodatkowo tak długa przeprawa stawia przed wykonawcami duże wyzwania związane z bezpieczeństwem.

Mimo licznych trudności, prace nad Zachodnią Obwodnicą Szczecina, w tym budową najdłuższego tunelu w Polsce, zbliżają się do końca. Umowy na realizację poszczególnych odcinków zostały już podpisane, a całościowy koszt inwestycji szacowany jest na około 3,2 miliarda złotych. Oczekuje się, że nowa obwodnica wraz z tunelem znacząco usprawni komunikację w regionie, skracając czas podróży i poprawiając bezpieczeństwo na drogach.